Vespa Club Oostende stelt oud nieuw logo voor

zondag, 28 januari, 2018

Op zaterdag 27 januari hield de Oostendse Vespaclub haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Naast de obligate terugblik op het voorbij werkingsjaar en een vooruitblik op de activiteiten voor 2018 had het bestuur van de Vespaclub aan zee wel een heel originele primeur voor haar leden. Het logo van de club, in gebruik sinds de herstart in 1987, verdwijnt en maakt plaats voor een nieuw logo dat op zijn beurt weer een replica blijkt te zijn van... een oud logo van Vespa Club Oostende.

'Sinds enige tijd zijn we op zoek naar de historische roots van onze club.' vertelt VCO-voorzitter Manu Mommerency. 'Tijdens die zoektocht kwamen we in contact met Gustaaf Beelen, die in de jaren '50 van de vorige eeuw voorzitter was van Vespa Club Oostende. Toen hij ons het historische logo van onze club toonde wisten we dat we goud in handen hadden.' glundert een trotse voozitter.

Het hudige logo van Vespa Club Oostende toont het voorwiel van een Vespa op een roodgele achtergrond, de kleuren van Oostende, omcirkeld door het tandwiel dat zo kenmerkend is voor de logo's van zoveel Vespaclubs. In het nieuwe logo, het oude dus, is het witte tandwiel vervangen door een groen exemplaar met daarin het wapen van de stad Oostende, de drie sleutels, onder een kroontje en tegen een achtergrond van blauwe golven. Onderaan prijkt de Belgische driekleur met daarop de naam van de stad.

'Met het nieuwe logo, dat in de loop van dit jaar gefaseerd ingevoerd wordt, brengen we niet enkel hulde aan het verleden maar ook aan onze afkomst. We zijn en blijven Oostendenaars in hart en nieren.' aldus nog Mommerency.