Info Toeristisch Kampioenschap Vespa Club België 2020

Wens jij ook VCO hierin te vertegenwoordigen, stuur dan asap volgende info naar E-mail Manu

 
NAAM & VOORNAAM DEELNEMER  + CATEGORIE VESPA: MODERNE of STORICO

 

 


 

Info Belgisch  Toeristisch  Kampioenschap  VC  van  België  2020   :
 
Deelnemer :
 
Aan  het  toeristisch  kampioenschap  kunnen  alle  Vespisti  deelnemen,  die  lid  zijn  van  een  club  die  aangesloten  is bij  de  VC  van  België.  Passagiers  kunnen  niet  deelnemen  aan  het  kampioenschap. 
De  aanvraag  voor  deelname  aan  het  kampioenschap  gebeurt  door  de  lokale  club voor 1/3/2020.  De  VCB stuurt  de  documenten  van  het  deelnamepaspoort  per  mail  naar  de  lokale  club.  Een  geldig  paspoort  dient voorzien  te  zijn  van  een  pasfoto. 
 
Erkende  activiteiten  van  het  kampioenschap :
 
 Alle  evenementen  van  de  officiële  kalender  van  de  VC  van  België  en  alle  activiteiten  van  de  officiële  kalender van  andere  Europese   vespaclubs  aangesloten  bij  de  VWC. 
 
Puntenverdeling  nationaal :

Een  punt  per  evenement  (gereden  of  Vespa  getransporteerd)  met  maximum  1  evenement  per  dag 
3  categorieën:  

 • Moderne:  vanaf  bouwjaar  1978 
 • Storico:  voor  bouwjaar  1978 
 • Ladies  Cup 

 

Bij  aanmelding  kiezen  voor  één  categorie  voor  ganse  seizoen  (  moderne  of  storico) 
Maximum  één  trofee  per  persoon 
Bij  status  quo  valt  de  beslissing  op  basis  van  de  afgelegde  kilometers  (woonplaats  tem  stad/gemeente van  het  evenement  via  google  maps) 
 
Puntenverdeling  internationaal :
 
Minstens  6  buitenlandse  deelnames 
Op  basis  van  het  aantal  evenementen  (gereden  of  Vespa  getransporteerd)  &  rekening  houdend  met de  kilometers  volgens  de  volgende  afstandsschalen: 

 • 0km-­‐400km  =  1  punt 
 • 401km-­‐800km  =  2  punten 
 • 801km-­‐1200km  =  3  punten 
 • 1201km-­‐1600km  =  4  punten 
 • 1601km  en  meer  =  5  punten 

 

Een  categorie  voor  alle  Vespa’s 
Geen  vliegreizen  of  Vespa’s  gestald  in  vakantiehuis 
Buitenlandse  deelnames  met  foto’s  documenteren 
Bij  status  quo  valt  de  beslissing  op  basis  van  de  afgelegde  kilometers  (woonplaats  tem  stad/gemeente van  het  evenement  via  google  maps) 
 
 

Aanmelding  op  een  evenement :
 
Het  paspoort  is  individueel  en  moet  steeds  samen  met  de  VCB-­‐lidkaart  getoond  worden  op  elk  door  de VCB  of  VWC  erkend  evenement. 
Aan  de  receptie  van  het  evenement  dient  het  vakje  door  de  organiserende  club  te  worden  ingevuld, met  vermelding  locatie,  club,  handtekening  en  stempel  van  de  organisator. 

 
Eindklassement :
 
Het  kampioenschap  loopt  van  11  november  2019  t.e.m.  4  oktober  2020.
Om  deel  te  kunnen  nemen  aan  het  eindklassement  dient  men  voor 8 oktober 2020 het  paspoort  per post  naar  de  VCB  terug  te  sturen.  Het  wordt  aanbevolen  om een  kopie  te  maken  alvorens  het  document  te  versturen. 
Het  paspoort  mag  niet  aangetekend  opgestuurd  worden. 
Het  bestuur  van  de  VCB  controleert  de  paspoorten  en  de  deelnemerslijsten,  op  basis  van  het internetprogramma  google-­‐maps. 

Er  wordt  een  trofee  voorzien  voor  : 

 • de  3  hoogst  gerangschikte  deelnemers  internationaal,  
 • de  3  hoogst  gerangschikte  deelnemers  nationaal  “categorie  moderne”,  
 • de  3  hoogst  gerangschikte  deelnemers  nationaal  “categorie  storico”  en  
 • de  3  hoogst  gerangschikte  vrouwelijke  deelneemsters  nationaal  voor  de  Ladies  Cup. 

 
De  trofeeën  zullen  verdeeld  worden  op  de  jaarlijkse  algemene  vergadering  van  de  VCB.  
Voor  de  eerste  40  gerangschikte  deelnemers  van  het  algemeen  klassement  wordt  er  een  aandenken voorzien  (bij  een  minimum  van  7  evenementen). 

 

Fraude 

Elke  vorm  van  fraude  zal  met  een  sanctie  bestraft  worden,  dit  kan  een  permanente  uitsluiting  uit  de VCB  inhouden.