MAG en FEMA, wat doen ze precies?

MAG Belgium vzwMAG Belgium vzw is een belangenorganisatie die de rechten van de motorrijders in de ruime zin van het woord verdedigt. Dit gaat van politiek lobbywerk ter verdediging van de rechten van de motorrijders over het indienen van voorstellen die de verkeersveiligheid van de motorrijdersverhogen, tot advies verlenen aan politici in de parlementaire commissies. MAG Belgium vzw is ook actief als “consumentenorganisatie” en behartigt de belangen van de motorrijders in allerlei mogelijke conflicten.

Om een duidelijk beeld te schetsen van de geschiedenis van MAG Belgium vzw, moeten we even terug naar het begin van de jaren ‘70. Toen voerde de Engelse regering de helmplicht in en dit werd door de motorrijders niet aanvaard. Ze vonden het een schending van hun persoonlijke vrijheid. Dit verzet resulteerde in de oprichting van de Motorcycle Action Group UK ( MAG UK) in 1973. Aanvankelijk kende de beweging slechts een matig succes. Maar geleidelijk aan begon MAG UK ook te reageren tegen andere zaken dan de helmplicht en kreeg de organisatie meer aanhang. 

Toen in het begin van de jaren 80 de Europese Unie voor meer dreiging op het vlak van motorwetgeving begon te zorgen, werd er rondgekeken om zich ook op Europees vlak te verenigen. In deze periode werden er ook in andere Europese landen verenigingen als MAG opgericht, zij het veelal onder een andere naam.

Onder impuls van MAG UK, MAG Oostenrijk; FFMC uit Frankrijk, MOTOE uit Griekenland en het Luxemburgse LMI werd in 1988 te Straatsburg een eerste Europese manifestatie (Eurodemo) georganiseerd. 

FEMADe  Federation of European Motorcyclists, FEM, was geboren. Aanvankelijk was de Federatie gestationeerd in Engeland. In 1991 verhuisde FEM naar België en vestigde zich te Charleroi. Frank Pearson, de toenmalige secretaris van FEM, organiseerde enkele informatievergaderingen voor Belgische motorrijders. Hieruit werd in januari 1992 uiteindelijk MAG Belgium vzw opgericht. 

Op dit moment zijn er 22 belangenorganisaties uit 17 Europese landen aangesloten bij FEMA. Samen vertegenwoordigen zij honderdduizenden Europese motorrijders.

MAG heeft in de loop der jaren veel zaken met succes gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld :

  • De voorgestelde periodieke inspectie voor motoren wordt uitgesteld 
  • Plaats op de rijbaan
  • Waarschuwingsbord motorrijders dat er een afschraping van het wegdek gebeurt, “langsschroeven”
  • Ondanks dat er meer en meer motorparkings komen, blijft dit een strijd op lange termijn
  • Trikes terug op de snelweg,  KB 2000 de trikes boven 400 kilo mogen terug op de snelweg
  • Vangrails, na veel lobbywerk er voor gezorgd dat de vangrails motorvriendelijker worden, door beschermschilden

MAG is ook betrokken geweest in sensibiliseringscampagnes, zowel federaal als op Vlaamse niveau. Campagnes zoals bv. ‘ verlies motorrijders niet uit het oog ‘ en  ‘ heb oog voor elkaar ‘ . 

Verder is er ook intens mee gewerkt aan de brochure ‘Aandacht voor motorrijders’, een brochure van het BIVV over infrastructuurproblemen die motorrijders ervaren.  Het Vademecum, en gelijkaardig document wat als aanvulling beschouwd mag worden op de brochure van het BIVV. Hier ligt echter de klemtoon meer op de technische invulling van het wegontwerp en infrastructuur.

Na de verspreiding van het handboek infrastructuur heeft MAG alle steden en gemeenten van België aangeschreven  om in de toekomst rekening te houden met de motorrijders in de infrastructuur, ‘het charter motorvriendelijke infrastructuur’.

Dankzij het werk van MAG samen met de andere internationale organisaties en  FEMA worden de wegen steeds veiliger: de vangrails is en wordt op veel plaatsen voorzien van bescherming voor motorrijders, in veel landen zijn de gevreesde cable-barriers geweerd, in veel landen mag je tegenwoordig tussen de file doorrijden, in sommige landen mogen motorrijders gebruik maken van de busbanen, wegbeheerders geven aandacht aan de stroefheid van de wegmarkeringen, gaten in de weg worden gerepareerd en ga zo maar door. Dit alles zou niet of veel minder zijn gebeurd zonder het werk van de motorrijdersbelangenverenigingen.

Wil je meer weten over MAG of zelf lid worden? Surf dan naar www.mag.be

Bron: MAG Belgium vzw