Vespa Club Oostende

 

 
 
 
onderweg

 Goede afspraken = Goede vrienden

 

Enkele afspraken voor wie meerijdt met Vespa Club Oostende

Voor vertrek

 • Controleer je bandenspanning
 • Controleer je regenkledij
 • Informeer je over de wegcode en regelgeving in het land waar de activiteit plaatsvindt
 • Houd er rekening mee dat je in zowat alle landen een motorrijbewijs A1 nodig hebt om met een 125cc de weg op te mogen

Bij de start

 • We komen volgetankt aan de start
 • Wees bij voorkeur tien minuten voor vertrek aan de start

Onderweg

 • Gebruik nooit meer dan 50% van de rijstrook wanneer je achter elkaar rijdt
 • Rij geschrankt waar mogelijk
 • Geef hand- en voetsignalen door naar achterliggers
 • Laat ruimte voor de wegkapiteins en kijk voldoende in je spiegels
 • Hou voldoende afstand
 • Rij nooit door het rood
 • De wegcode is altijd van toepassing
 • Volg instructies van bevoegde personen (inclusief wegkapiteins) steeds op
 • Volg bij het uitvoeren van een manoeuvre nooit blindelings je voorligger. Check of de weg wel degelijk vrij is.

Op de snelweg

 • Haal niet in
 • Rij geschrankt op de rechterrijstrook
 • We rijden aan de snelheid van de traagste Vespa
 • Gebruik tijdig je richtingaanwijzers

Bij aankomst

 • Laat ruimte voor voetgangers, kinderwagens en rolwagens
 • Parkeer niet op privéterrein
 • Hou je aan het tijdsschema

 

Vespa Club Oostende vraagt expliciet dat je een reisbijstandsverzekering hebt die geldig is op het grondgebied waarop de rit plaatsvindt!

 

 Wat zegt de wegcode?

 

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

BS 09.12.1975]

 

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg


Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

43ter.1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.

Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

 

43ter.2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

 

43ter.3. De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.
Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt.
Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.

 

Bron: Wegcode.be

 Wegkapiteins

wegkapitein

De wegkapiteins van VCO zorgen ervoor dat de rit vlot maar vooral veilig verloopt.

Zij regelen het verkeer zodat de leden van Vespa Club Oostende zonder hinder kunnen genieten van het Vespagevoel.

Als actieve en relatief grote club beschikken wij over een twintigtal ervaren rijders die over de juiste vaardigheden beschikken om als wegkapitein op te treden. Zij zijn uitgerust met de wettelijk voorziene fluohesjes en handbordjes C3. Bovendien staan de meesten via radiocommunicatie onderling in verbinding met elkaar en de ritleider.