Vespa Club Oostende

 

 
 
 

Info Toeristisch Kampioenschap Vespa Club België 2020

Geplaatst op 13-02-2020  -  Categorie: Activiteiten

 

Wens jij ook VCO hierin te vertegenwoordigen, stuur dan asap volgende info naar E-mail Manu


NAAM & VOORNAAM DEELNEMER + CATEGORIE VESPA: MODERNE of STORICO

 


Info Belgisch Toeristisch Kampioenschap VC van België 2020 :vcb

Deelnemer :

Aan het toeristisch kampioenschap kunnen alle Vespisti deelnemen, die lid zijn van een club die aangesloten is bij de VC van België. Passagiers kunnen niet deelnemen aan het kampioenschap.
De aanvraag voor deelname aan het kampioenschap gebeurt door de lokale club voor 1/3/2020. De VCB stuurt de documenten van het deelnamepaspoort per mail naar de lokale club. Een geldig paspoort dient voorzien te zijn van een pasfoto.

Erkende activiteiten van het kampioenschap :

Alle evenementen van de officiële kalender van de VC van België en alle activiteiten van de officiële kalender van andere Europese vespaclubs aangesloten bij de VWC.

Puntenverdeling nationaal :

Een punt per evenement (gereden of Vespa getransporteerd) met maximum 1 evenement per dag
3 categorieën:

 • Moderne: vanaf bouwjaar 1978
 • Storico: voor bouwjaar 1978
 • Ladies Cup

Bij aanmelding kiezen voor één categorie voor ganse seizoen ( moderne of storico)
Maximum één trofee per persoon
Bij status quo valt de beslissing op basis van de afgelegde kilometers (woonplaats tem stad/gemeente van het evenement via google maps)

Puntenverdeling internationaal :

Minstens 6 buitenlandse deelnames
Op basis van het aantal evenementen (gereden of Vespa getransporteerd) & rekening houdend met de kilometers volgens de volgende afstandsschalen:

 • 0km-­‐400km = 1 punt
 • 401km-­‐800km = 2 punten
 • 801km-­‐1200km = 3 punten
 • 1201km-­‐1600km = 4 punten
 • 1601km en meer = 5 punten


Een categorie voor alle Vespa’s
Geen vliegreizen of Vespa’s gestald in vakantiehuis
Buitenlandse deelnames met foto’s documenteren
Bij status quo valt de beslissing op basis van de afgelegde kilometers (woonplaats tem stad/gemeente van het evenement via google maps)


Aanmelding op een evenement :

Het paspoort is individueel en moet steeds samen met de VCB-­‐lidkaart getoond worden op elk door de VCB of VWC erkend evenement.
Aan de receptie van het evenement dient het vakje door de organiserende club te worden ingevuld, met vermelding locatie, club, handtekening en stempel van de organisator.


Eindklassement :

Het kampioenschap loopt van 11 november 2019 t.e.m. 4 oktober 2020.
Om deel te kunnen nemen aan het eindklassement dient men voor 8 oktober 2020 het paspoort per post naar de VCB terug te sturen. Het wordt aanbevolen om een kopie te maken alvorens het document te versturen.
Het paspoort mag niet aangetekend opgestuurd worden.
Het bestuur van de VCB controleert de paspoorten en de deelnemerslijsten, op basis van het internetprogramma google-­‐maps.


Er wordt een trofee voorzien voor :

 • de 3 hoogst gerangschikte deelnemers internationaal,
 • de 3 hoogst gerangschikte deelnemers nationaal “categorie moderne”,
 • de 3 hoogst gerangschikte deelnemers nationaal “categorie storico” en
 • de 3 hoogst gerangschikte vrouwelijke deelneemsters nationaal voor de Ladies Cup.


De trofeeën zullen verdeeld worden op de jaarlijkse algemene vergadering van de VCB.
Voor de eerste 40 gerangschikte deelnemers van het algemeen klassement wordt er een aandenken voorzien (bij een minimum van 7 evenementen).

 

Fraude

Elke vorm van fraude zal met een sanctie bestraft worden, dit kan een permanente uitsluiting uit de VCB inhouden.