Vespa Club Oostende

 

 
 
 

VCO vernieuwt in 2020

Geplaatst op 20-01-2020  -  Categorie: Nieuws

Vespa Club Oostende
In dit nieuwe jaar hebben we enkele wijzigingen aan onze vereniging doorgevoerd. Door de nieuwe wetgeving (van 23 maart 2019, voor de liefhebbers) waren we immers verplicht een paar kleine wijzigingen aan onze statuten door te voeren. De nieuwe statuten, die eerstdaags gepubliceerd worden in het Staatsblad, dat jullie uiteraard allemaal lezen, vind je op https://vespacluboostende.be/statuten.

Door die nieuwe wet moesten we ook ons huishoudelijk reglement wijzigen. Het heet nu wettelijk “intern reglement” en je vindt het op https://vespacluboostende.be/huishoudelijk_reglement.

De belangrijkste wijziging is echter de vernieuwde samenstelling van het bestuur. Omdat het voor An en Lorenzo steeds moeilijker werd hun (aanzienlijke) takenpakket voor VCO te combineren met hun persoonlijke leven hebben zij besloten dat ze niet langer deel uit wilden maken van het bestuur. Uiteraard blijven ze wel enthousiaste VCO-leden, dat spreekt voor zich. Om die leemte op te vullen hebben we het bestuur versterkt met twee nieuwe mensen, Edwin Deprez en Kris Vanhoucke. Edwin neemt naast de website, die hij voordien al beheerde, ook de administratie en het databeheer voor zijn rekening en Kris smijt zich volledig als nieuwe verantwoordelijke voor de logistiek. Wouter, tenslotte, maakt de overstap naar de functie van penningmeester.

 

Hierdoor ziet het nieuwe bestuur er als volgt uit:

  • Manu Mommerency | Voorzitter-Coördinator
  • Bart Houwen | Secretaris
  • Wouter Vanhonsebrouck | Penningmeester
  • Edwin Deprez | Administratie, GDPR & Website
  • Carlos Van Craeynest | Rittencoördinator
  • Luc Pollet | Media & Catering
  • Johan Deprez | Pers & Communicatie
  • Kris Vanhoucke | Logistiek
  • Sandra Leenaerts | Afgevaardigde Vespa Club België

 

Zoals voorheen kan je de bestuursleden individueel contacteren via e-mail door hun voornaam voor @vespacluboostende.be te zetten wink